Σεμινάρια

Working Papers and Financial Statements Template

financials 100

Επίπεδο:  Πρώτο
Διάρκεια:  8 ώρες

 

details

Το Caseware Working Papers είναι ένα εξαιρετικά ευέλικτο λογισμικό που σας παρέχει όλα όσα θα περιμένατε από ένα λογισμικό ελέγχου και σύνταξης οικονομικών αναφορών και όχι μόνο. Μέσω της δυνατότητας ενημέρωσης των εγγράφων σε πραγματικό χρόνο, καταγραφής και διαχείρισης σχολίων, γενικής διαχείρισης των εργασιών και αποτελεσματικού ελέγχου εκδόσεων σε επίπεδο εγγράφου κελιού και λογαριασμού η ηλεκτρονική επισκόπηση ποτέ δεν ήταν ευκολότερη.

Το Financial Statements Template είναι ένα πολύ ευέλικτο εργαλείο του Working Papers, το οποίο προσφέρει όλα όσα αναμένονται από ένα λογισμικό προετοιμασίας χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Χρησιμοποιώντας αυτό το πρότυπο μπορείτε να προετοιμάσετε οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ ή τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα τόσο στην Ελληνική όσο και στην Αγγλική γλώσσα. Ο Λογαριασμός Αποτελεσμάτων, ο Ισολογισμός, η Κατάσταση Ταμειακών Ροών και οι Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων προετοιμάζονται πανεύκολα μέσω του Προτύπου. Οι οικονομικές καταστάσεις μπορούν να μεταφερθούν σε διάφορες μορφές για χρήση από άλλα λογισμικά, όπως το Microsoft Word και το PDF.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε νέους χρήστες που μπορεί να έχουν προσληφθεί πρόσφατα στον οργανισμό σας και έχουν μικρή ή καθόλου προηγούμενη εμπειρία με τα Working Papers και τα Financial Statements

courseoutline

 1. Caseware Working Papers
  • Δημιουργία νέου αρχείου
  • Χαρακτηριστικά ανάθεσης
  • Εισαγωγή δεδομένων πελάτη
  • Ισοζύγιο
  • Καθορισμός και ανάθεση χαρτογράφησης
  • Διορθωτικές εγγραφές
  • Κλείσιμο έτους
 2. Financial Statements Template
  • Πίνακας αρχικών καταχωρίσεων
  • Κατάσταση αποτελεσμάτων
  • Ισολογισμός
  • Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων
  • Κατάσταση ταμειακών ροών
  • Σημειώσεις στις οικονομικές καταστάσεις
  • Εκτύπωση και εξαγωγή οικονομικών καταστάσεων
   
Request Form

Έντυπο αίτησης εκπαιδευτικού σεμιναρίου


1000 characters left

Αναζήτηση