Σεμινάρια

Caseware Audit International

audit 100

Επίπεδο: Πρώτο
Διάρκεια: 8 ώρες

details

Στόχος του σεμιναρίου είναι να επιτρέψει στους συμμετέχοντες να εξοικειωθούν με το περιεχόμενο και τη μεθοδολογία του προτύπου Caseware Audit template με τη χρήση πρακτικών ασκήσεων.

Το σεμινάριο θα περιλαμβάνει μελέτη μιας απλής περίπτωσης μιας μικρής οντότητας, η οποία θα επιτρέψει στους συμμετέχοντες να κατανοήσουν τον τρόπο λειτουργίας του προτύπου. Τα βασικά έγγραφα θα επεξηγηθούν λεπτομερώς, ώστε οι εκπαιδευόμενοι να μπορούν να εκτιμήσουν τα οφέλη που μπορούν να προκύψουν από τη σωστή χρήση του προτύπου.

prerequisites

  • Καλή γνώση της ελεγκτικής διαδικασίας και των αποσαφηνισμένων ISA.
  • Γενική επίγνωση του Caseware Working Papers.

courseoutline

  • Εισαγωγή και εξοικείωση
  • Η ελεγκτική διαδικασία
  • Σχεδιασμός ελέγχου
  • Αξιολόγηση κινδύνων
  • Ανταπόκριση σε κινδύνους
  • Ελεγκτικά προγράμματα και διαδικασίες
  • Αποπεράτωση
Request Form

Έντυπο αίτησης εκπαιδευτικού σεμιναρίου


1000 characters left

Αναζήτηση